NEAPMOKĖJO JŪSŲ SĄSKAITOS?

Jūsų išsiųsta, tačiau neapmokėta, sąskaita-faktūra gali būti pakankamas pagrindas tam, kad antstolių tarnybos areštuotų skolininko turtą. Tačiau svarbu žinoti, kad tai liečia tik tas sąskaitas-faktūras, kurios buvo išsiųstos paštu. El. paštu išsiųstų sąskaitų-faktūrų pagrindu skolininko turtas negali būti areštuotas.
Tais atvejais, kai jūsų sąskaitos-faktūros buvo išsiųstos paštu, bylą galime siųsti tiesiai antstolių tarnybai su prašymu areštuoti skolininko turtą. Vykdomasis dokumentas, kaip pvz. teismo sprendimas, tokias atvejais nėra būtinas. Tiesa, tais atvejais, kai skolininkas jūsų piniginį reikalavimą užginčija, antstoliai bylą privalo persiųsti ginčų komisijai.

Norėdami išsireikalauti pradelstos sąskaitos-faktūros apmokėjimo, vadovaukitės šiais žingsniais:

2. Jeigu sąskaita-faktūra nebuvo apmokėta, nedelsiant išsiųskite priminimą apie pradelstą atsiskaitymą/ raginimą apmokėti su įspėjimu apie teisminį išieškojimą. Pagal įstatymą privalote suteikti skolininkui mažiausiai dviejų savaičių apmokėjimo terminą.
3. Raginimą apmokėti išsiųskite tokiu pavidalu: „Įspėjimas prieš pradedant teisminį skolos išieškojimą, įskaitant turto areštą, pagal „Priverstinio vykdymo įstatymo“ 4–18 str. ir 4–19 str. (rašto pavyzdį rasite žemiau). Patartina išsiųsti dokumentą tiek elektroniniu paštu, tiek registruoto laiško pavidalu. Būtinai išsaugokite pašto kvitą.

Rašto pavyzdys: šį įspėjimą išsiųskite prieš imdamiesi teisminių žingsnių

„ĮSPĖJIMAS PRIEŠ PRADEDANT TEISMINĮ PINIGŲ IŠIEŠKOJIMĄ, ĮSKAITANT  TURTO AREŠTĄ, PAGAL „PRIVERSTINIO VYKDYMO ĮSTATYMO“ 4–18 STR. IR 4–19 STR.“
Šiuo dokumentu įspėjame, kad suma, kurią esate skolingas, turi būti sumokėta per dvi savaites nuo šio įspėjimo išsiuntimo. Jeigu šis reikalavimas nebus įvykdytas iki nustatyto termino, bus pateiktas prašymas išieškoti šią sumą per teismą ir antstolių tarnybas, be papildomo įspėjimo.

Skolos suma:
Delspinigiai apskaičiuoti su ___ % iki šios dienos imtinai:
Įmokėta:
Iš viso:
Šis reikalavimas mokėtinas į sąskaitos numerį:

Šis reikalavimas bus laikomas apmokėtu tik tada, kai bus sumokėta tiek skolos suma, tiek užaugę delspinigiai.

Dažnai, norint pasiekti skolos atgavimo, pakanka vien tik šio įspėjimo. Jeigu norite apsidrausti, kad skolininkas rimtai atsižvelgtų į šį įspėjimą, galite pasinaudoti mūsų „įspėjimo“ antspaudu.

Jei apmokėjimo terminas suėjo, o pinigų vis dar nėra, susisiekite su mumis.