IŠLAIKYMO PRIEVOLIŲ IŠIEŠKOJIMAS

Jeigu Jūs turite įsiteisėjusį Lietuvos teismo sprendimą, kuriuo Jūsų vaikui priteistas išlaikymas, šis teismo sprendimas gali būti vykdomas Norvegijoje. Lietuvos teismų sprendimai, nors ir įsigalioja Lietuvoje, savaime neįgyja teisinės galios Norvegijoje ir negali automatiškai būti pradėti vykdyti šioje šalyje. Norvegija nėra ES šalis ir čia negalioja ES valstybių narių tarpusavio santykiuose taikytini ES teisės aktai, nustatantys teismų sprendimų pripažinimo ir leidimo juos vykdyti ES valstybėse narėse tvarką. Todėl skolos išieškojimo Norvegijoje procedūra yra žymiai sudėtingesnė ir reikalauja daugiau resursų. Kita vertus, Jūsų patirtas išlaidas advokato darbui apmokėti galima – pilnai arba dalinai – išsireikalauti iš skolininko.
Jeigu Jūs neturite teismo sprendimo, kuriuo Jūsų vaikui Lietuvoje priteisti alimentai, šiuo atveju pirmiausia turi būti kreipiamasi į nacionalines Norvegijos instancijas dėl išlaikymo prievolių nustatymo. Yra išimtinė galimybė reikalauti alimentų nustatymo atgal laike, maksimaliai 3 metus atgal.

Siųsti