HASTER DET Å SIKRE PENGEKRAVET DITT?

Opplever du at skyldneren gjør det han kan for å forsinke eller gjøre det vanskelig å tvangsfullbyrde kravet?
Da kan det være aktuelt å begjære arrest i formuesgodene til skyldneren, som betyr at du får en midlertidig sikring av pengekravet i hans eiendeler. Dette kan senere bli gjort om til utleggspant i de samme eiendelene.
Disse sakene krever som regel nøye vurderinger. Heldigvis kan du få hjelp av oss – bare ta kontakt!

VÅRE INKASSOTJENESTER

MER OM OS

TEL.: +47 405 63 504
FAKS.: +47 638 13 052
post@moneyback.no
STRØMSVEIEN 66B, 2010 STRØMMEN